Disclaimer van LocalOffers.nl

Daily deals

Algemeen
LocalOffers.nl is een handzaam overzicht met alle beschikbare online aanbiedingen per stad uit Nederland. LocalOffers.nl verzamelt alle data van de actuele (stad)aanbiedingen en presenteert de informatie in een handig overzicht. De product- en prijsinformatie worden iedere 30 minuten ververst. LocalOffers.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en onvolkomenheden van de getoonde prijs- en/of productinformatie.


Garantie, klachten en productinformatie
LocalOffers.nl verkoopt zelf geen kortingsbonnen, artikelen en/of aanbiedingen. LocalOffers.nl biedt enkel een handig overzicht van de beschikbare aanbiedingen van het internet. Voor informatie m.b.t. de getoonde deals, klachten en/of overige informatie, verwijzen we u naar de klantenservice van de desbetreffende (aanbiedings)webwinkel.


Privacy Policy
LocalOffers.nl is een initiatief van Promodeals. Promodeals respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zeer vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor website(s) en/of project(en) van Promodeals. Promodeals zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.


Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. LocalOffers.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.


Toepasselijke wetgeving
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.


Content
De content op LocalOffers.nl wordt met uiterste zorg samengesteld en aangeboden. De content wordt deels automatisch gegenereerd en deels handmatig toegevoegd en/of aangepast. LocalOffers.nl is niet aansprakelijk voor mogelijke fouten en/of onvolledigheden danwel onjuistheden als gevolg van het gebruik van de betreffende informatie.


Onjuiste content
In geval van een onjuiste en/of onrechtmatige vermelding kunt u te allen tijde contact opnemen met onze redactie. De betreffende informatie wordt op uw verzoek gecorrigeerd danwel direct verwijderd. We doen onze uiterste best om foutloze content weer te geven.


Verboden te kopiëren
De teksten, tekeningen, foto's, logo's, films, beelden, data, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Promodeals. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.


Kopiëren content wordt bestraft
Het is niet toegestaan de aangeboden content van LocalOffers.nl te kopiëren en te publiceren. Het automatisch scannen (en opslaan) van de content m.b.v. spiders, bots en/of andere geautomatiseerde scripts is tevens ten strengste verboden. De overtreder van dit strafbare feit wordt bestraft, zal strafrechtelijk vervolgd worden en ontvangt een boete n.a.v. het aangetoonde misbruik.


Content gebruiken
De content van LocalOffers.nl mag nimmer - zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Promodeals - worden gebruikt voor enige vorm van publicatie. Indien u toch gebruik wilt maken van de content kunt u te allen tijde contact opnemen met Promodeals over bijhorende tarieven en/of mogelijkheden.


Adverteren
Voor de mogelijkheden m.b.t. opname en/of adverteren op LocalOffers.nl verwijzen wij u door naar het contactformulier.


Vragen?
Indien u nog vragen mocht hebben over de Disclaimer van LocalOffers.nl, dan kunt u contact opnemen met onze redactie. Onze redactie helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.